Lala Şahin Paşa, Osmanlı Devleti’nin kuruluş yıllarında, Rumeli’ndeki fetihlerde büyük hizmeti görülen kumandan veya devlet adamı. Ayrıca Osmanlı’da; hanedan üyeleri dışında Paşa unvanına layık görülen ilk kişidir. Osmanlı Devleti’nin kuruluşunda, Rumeli’ndeki fetihlerde büyük hizmeti görülen kumandan veya devlet adamı. 1375 ve 1376 (Hicri 778)’de vefat…
Ver Mais »